Main menu

Przydatne strony

 • Komisja Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl
 • Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  Tel.(48 22)33 26 600;
  Fax(48 22)33 26 793 (602)

 • Polskia Izba Ubezpieczeń www.piu.org.pl
 • ul. Wspólna 47/49
  00-684 Warszawa
  tel. 022 42 05 105, 022 42 05 106
  fax : 022 42 05 107

 • Polskie Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych www.pbuk.com.pl
 • ul. Świętokrzyska 14
  00-050 Warszawa
  tel.: 48 22 551 51 00
  fax.: 48 22 551 51 99

 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny www.ufg.pl
 • ul. Płocka 9/11
  01-231 Warszawa
  tel. +48 022 53 96 100
  fax +48 022 53 96 261 lub 53 96 262

 • Rzecznik Osób Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl
 • Al. Jerozolimskie 87
  02-001 Warszawa
  tel. +48 22 333-73-26, +48 22 333-73-27 – (Recepcja)
  fax +48 22 333-73-29

 • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 • plac Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  tel. 22 55 60 800

 • Europejskie Centrum Konsumenckie www.konsument.gov.pl
 • Więcej informacji:
  Alicja Tatarczuk-Nowik
  Specjalista ds. Komunikacji
  Europejskie Centrum Konsumenckie
  Tel. 022 55 60 118 lub 248
  E-mail: media@konsument.gov.pl