Main menu

Wprowadzamy najwyższe standardy obsługi na rynku ubezpieczeń w Warszawie i okolicach

JESTEŚMY MULTIAGENTAMI UBEZPIECZENIOWYMI Z DŁUGOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH, KOMUNIKACYJNYCH ORAZ UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

NASZA PRACA TO NASZE HOBBY, DLATEGO JESTEŚMY W PEŁNI ZAANGAŻOWANI W TO CO ROBIMY I ZAWSZE GOTOWI DO PAŃSTWA USŁUG

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NNW, ASS, ZK, SZYB)
ubezpieczeń mieszkań, domów, domków letniskowych oraz pod kredyt
ubezpieczeń turystycznych - koszty leczenia za granicą,
ubezpieczeń OC w życiu prywatnym,
ubezpieczeń OC z tytułu wykonywanego zawodu (np. lekarza, architekta, nauczyciela itp.),
ubezpieczeń NNW - następstw nieszczęśliwego wypadku,
pakietowych ubezpieczeń medycznych (indywidualnych i grupowych),
ubezpieczeń mienia dużych i małych firm,
ubezpieczeń finansowych – gwarancji ubezpieczeniowych,
ubezpieczeń na życie (indywidualnych i grupowych),
inne…

ZE SWOJEJ STRONY ZAPEWNIAMY:

oferty 15 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu,
pomoc w wyborze najkorzystniejszej polisy pod względem cenowym oraz zakresowym,
sprawną i szybką obsługę z dojazdem do klienta,
profesjonalne doradztwo w przypadku zaistnienia szkody,
przypomnienia o zbliżających się terminach wznowienia polis oraz o terminach rat.